Datum prvního kola:
od 10. 10. do 25. 11. 2021
Datum druhého kola:
od 28. 11. do 15. 12. 2021
Kontaktuj admina soutěže

Vše důležité pro soutěžící o soutěži MSI Dračí výzva

Daniel "Enthew" Sklenář, 30. 9. 2021 12:04

Základní informace

MSI Dračí výzva probíhá v následujících termínech:

 • První kolo: 10. 10. 2021 - 25. 11. 2021 (v 23:59)
 • Druhé kolo: 28. 11. 2021 - 15. 12. 2021

Pořadatelem soutěže je portál LanCraft.cz, dále jen pořadatel či pořadatel soutěže.

Výhry v soutěži

Výhra pro soutěžící v MSI dračí výzvě

Registrace

Do soutěže se registrují samotní studenti. Pro zapojení je nutné vytvořit si účet na portálu msisoutez.cz, kde následně nahrávají své práce, mají možnost náhledu jiných prací a komunikace s podporou.

Pro plné zapojení v soutěži je nutné kromě základních registračních informací uvést:

 • Jméno a příjmení 
 • Školu, na které student studuje
 • Ročník

Do soutěže je zapojen každý student, který vyplní korektně všechny požadované informace a odevzdá v daném termínu svou práci.

Pravidla

 1. Student musí pravdivě vyplnit informace o sobě a o škole, na které studuje.
  1. Na vyžádání může pořadatel soutěže vyžádat od soutěžícího potvrzení o studiu či jiné nutné doklady (v souladu se zákony České Republiky a Slovenské republiky)
 2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti středních škol (nehledě na její druh) a vyšších gymnázií, dále pak univerzit a pouze z České a Slovenské republiky.
 3. Je zakázáno používat v rámci práce materiály, na které se vztahuje autorské právo třetí strany (mimo materiálů poskytnutých pořadatelem soutěže).
 4. Práce nesmí obsahovat (přímo či vyobrazení): 
  1. registrované značky jiné společnosti než je Micro-Star International Co., Ltd (ve zkratce MSI)
  2. alkohol, tabákové výrobky a drogy
  3. prvky sexuálně sugestivního obsahu a násilní a jiné nevhodné prvky
 5. Student může nahrát upravenou verzi práce, ale maximálně 24 hodin po jejím nahrání. 
 6. Nahráním práce soutěžící prohlašuje, že výsledná práce je výhradně jeho dílem.
 7. Na vyžádání je student povinen zaslat zdrojový soubor své práce.
 8.  Je zakázáno přihlásit se do soutěže pod více než 1 účtem. 
  1. Je zakázáno nahrát práci pod více než 1 účtem.
  2. Je zakázáno hodnotit práce pod více než 1 účtem.
 9. Soutěžící má právo použít grafické podklady, které poskytl pořadatel nebo které soutěžící najde na oficiálním webu MSI.

Podoba a obsah práce

První kolo

Studenti vytvoří grafickou práci vlastního výběru dle své fantazie v jednom z grafických programů (Adobe Photoshop, GIMP,  3DS Max, CorelDraw atd.). 
V prvním kole je plně na volbě studenta, co chce ve své práci vyobrazit. Důležité je, aby do práce zakomponoval alespoň jeden prvek ve spojitosti s MSI (je možné využít našeho výběru grafických podkladů).

 • Výsledná práce musí být ve formátu JPG či PNG.
 • Výsledná práce musí být v rozlišení Full HD (1920x1080) v poměru stran 16:9.
 • Výsledná práce musí obsahovat motiv MSI.

Ukázku podobných soutěžních prací můžete najít zde

Druhé kolo

Stejně jako v prvním kole vytvoří postupující studenti grafickou práci, nicméně tentokrát bude práce limitována tématikou, která bude určena pořadateli soutěže před startem druhého kola.

 • Výsledná práce musí být ve formátu JPG či PNG.
 • Výsledná práce musí být v rozlišení Full HD (1920x1080) v poměru stran 16:9.
 • Výsledná práce musí obsahovat notebook z řady MSI.
 • Výsledná práce musí obsahovat logo MSI.
 • Výsledná práce musí obsahovat tematické prvky dle článku vydaného po skončení prvního kola.
 • Výhry budou osobně předány třem nejlepším účastníkům na škole, na které studují za přítomnosti zodpovědného kantora

Hodnocení

První kolo

 • Z prvního kola postupuje 20 prací s nejlepším veřejným hodnocením (po té, co projdou faktickou kontrolou porotci).
 • V prvním kole mohou dále porotci vybrat až 5 prací, které je zaujmou a nedostanou se do druhého kola veřejným hodnocením. 
 • Sčítání bodování pro postup druhého kola končí 25. 11. 2021 ve 23:59.

Druhé kolo

 • Druhé kolo je oproti prvnímu kolu odlišné tím, že výherní práce hodnotí porota vybraná portálem LanCraft.cz. 
 • Veřejnost hodnotí práce do vedlejší soutěže Favorit publika.
 • Porota bude posuzovat práce na základě:
  • Kvality práce
  • Splnění všech podmínek druhého kola
  • Subjektivního názoru
  • Zakomponování prvků MSI

Druhé kolo - Favorit publika

 • Veřejné hlasování o nejoblíbenější práci druhého kola. 
 • Soutěžící s nejvíce hlasy ve veřejném hodnocení vítězí.

Obecná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita.
 • Pořadatel může kdykoliv stáhnout práce, které porušují pravidla soutěže.
 • Neznalost pravidel se neomlouvá!